Karot

Karot

Tel Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

Tel kesme yöntemi ile kesme işlemi

Kesme işlemi yapılacak olan alanların özelliklerine göre farklı yöntemler kullanılarak başarılı sonuçlar elde edilir. Sert yapıların kesilmesi işlemi oldukça zor olacağından bu konuda etkili makine seçeneklerinin kullanılması gerekir. Tel kesme yöntemi ile mermer ve benzeri alanlar üzerinde istenildiği şekilde farklı boyutlar da kesme işlemi yapılır. Elmaslı telin yapacağı kesme işlemi sırasında tel üzerine su uygulanarak bu şekilde aşırı sürtünme ve ısınma engellenir. Sert yapılarda kesme işlemi yapılarak bu şekilde kullanım için uygun seçenekler oluşturulur.

Tel kesme yöntemi ile kesme işlemi pürüzsüz ve yüksek performanslı bir şekilde yapılarak kısa süre içinde istenilen malzemenin kesimi yapılabilir. Dikey veya yatay şekilde kullanılarak bu şekilde her alanda rahatlıkla işlem yapılabilir. Kullanımı için büyük boyutlar da olan malzemelerin daha küçük şekilde hazırlanması için yapılacak olan kesme işleminin başarılı olması için etkisi oldukça yüksek olan makineler ile işlem yapılır. Tel kesme yönteminde Elmas tel ile yapılacak kesme işlemi mermer gibi sert yapıları oldukça etkili şekilde kesme işlemi yapılması için kullanılır.

Tel kesme ile işlem yaparken kolay hareket ettirilebilir olan makineler ile etkili sonuçlar alınırken Elmas telin aşırı ısınması durumunda farklı sonuçlar ortaya çıkabileceği için kesim işlemi sırasında su uygulaması yapılarak kesme işleminin daha etkili olması ve farklı boyutlarda parçaların elde edilmesi sağlanır. Kesme işlemi sayesinde kullanım için uygun boyutlarda olmayan kalıplar halindeki malzemeler daha farklı şekillerde kesilerek istenilen boyutlarda ve şekillerde hazırlanarak kullanıma uygun hale getirilir.

Perde Beton Kesimi

Nisan 10, 2016 Karot

PERDE BETON KESİMİ

Yan yana olan yapıların, binaların, duvarların, merdivenlerin vs. benzer duyarlı yapıların kırımı sırasında uygulanan teknik perde beton kesimi tekniğidir ve bu teknik uygulanırken kaya kırma sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle şehirlerdeki bina yıkım çalışmalarında bu iş büyük bir özen ve duyarlılık gerektirmektedir. Birbiri ile yan yana olan yapıların yıkılması esnasında kullanılır ve beton duvarların kesilip diğer yapıdan ayrılması sağlanmaktadır.

Yan yana olan yapılarda büyük iş makinelerinin dar alanlara girmesi ve binanın yıkımı zor olduğundan bitişik yapıların hasar görmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple de yıkımın hasarsız gerçekleştirilmesi için perde beton kesimi uygulanmaktadır. Yıkılacak olan yapıya yakın olan diğer yapılar yıkım çalışması sırasında zarar görebilmekte, bu nedenle de yıkım çalışmaları özenle yürütülen ve teferruatlı işlemler olmaktadırlar. Yıkım çalışmaları sırasında ilk olarak karot kesme ile yıkılacak yapıları zayıflatma yapılmaktadır.   Daha sonra kesme makineleri ile perde beton kesimi gerçekleştirilmekte ve yıkılacak binanın yapıları bloklar halinde ayrılarak kesim işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yanlış dökülen bir betonun perde kesimleri için de yapılabilen perde beton kesimi, ayrıca donatsız dökülmüş olan perde duvarlarında da kesim için uygulanabilmekte ve yalnızca yıkılacak yapılar için değil uygulanan bir teknik değildir.. Kalıplı olarak yapılabilen işlemlerde, kalıplar arasında boşluk oluşturma amacıyla da perde kesimi yapılmaktadır.  Zahmetli olan kalıp dökümleri arasında boşluk oluşturma işlemlerinde betonun dökülmesinden sonra uygun bir biçimde gerekli kesim yapılır ve gerekli boşluklar oluşturulmaktadır.

PERDE KESİMİ

Özellikle birbiri ile bitişik olan yapıların yıkımı sırasında kullanılan perde kesme işlemi, beton duvarların kesilerek diğer yapıdan ayrılması için kullanılmaktadır. Bitişik yapıların birbirinden ayrılması problemli ve zor olduğundan perde kesimi tercih edilmektedir. Çünkü bitişik yapılarda dozer gibi büyük yıkım araçlarının kullanılması binanın içine girilmesini zorlaştıracak, yan yana kurulu olan yapıların zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle yıkımın zarar vermeden gerçekleştirilmesi için perde kesimi uygulanmaktadır.

Ülkemizde yan yana yapılanmanın fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda diğer yapılara zarar vermeden yıkım çalışmasının yapılması da güçleşmektedir. Yıkılan binaya yakın olan diğer binalarda zararlar görmekte, bu sebeple de yıkım çalışmaları titizlikle yürütülen ve detaylı işlemler haline gelmektedir. Yıkım çalışmaları sırasında ilk olarak karot ile zayıflatma işlemleri yapılmaktadır ve daha sonra yıkım makineleri yıkım yapılacak alana girerek perde kesimi ile yıkım çalışmasını gerçekleştirmektedir.

Sadece yıkılacak binalarda uygulanmayan perde kesimi, yanlış dökülmüş olan perde betonların kesimleri için de uygulanabilen perde kesimi, aynı zamanda donatsız olarak dökümü yapılmış olan perde duvarlarında da uygulanabilmektedir. Kalıp verilen işlemlerde boşluk oluşturma o kadar kolay olmayıp betonun dökülmesinden sonra projeye uygun bir biçimde gerekli kesimler yapılmakta ve gerekli boş alanlar oluşturulmaktadır. Bu nedenle perde kesimi için önce projeye uygun olarak beton dökülür, sonrasında da uygun boşluklar planlı bir şekilde ayarlanarak kesilirler.

Karotla Delik Açma

Nisan 10, 2016 Karot

KAROTLA DELİK AÇMA

Karot delme işlemleri ile 16 mm-500 mm arasındaki oranlarda beton delme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. İstenildiği takdirde 10 m kadar karotla delik açma sağlanabilmekte ve şemalar oluşturularak betonun tam ortasına delikler açılabilmektedir. Kesme işleminin yapılamayacağı durumlarda başvurulan karot yöntemi karot makineleri ile ve bu makineleri kullanan deneyimli bir karotcu ile gerçekleştirilmektedir. Karot mekineleri farklı modellerde tasarlanmaktadır, ayrıca her modelin kullanımı belli bir tecrübe ve ustalık istemektedir.

Karot makineleri ile yapılan delme işlemlerinde daha çok karotla delik açma işlemleri tesisat delikleri, küçük ebatlı delikler ve numune alma işlemleri için yapılmaktadır. Numune işlemlerinde, karot delme işlemlerinde öncelikle delme yapılacak olan yapılardan örnek alınarak beton testi yapılmaktadır. Betonun kalitesini ve hasar derecesini belirlemek amacıyla karot makineleriyle alınacak olan bu örnekler daha sonra laboratuar ortamında teste tabi tutulmaktadır.

Düşey ya da yatay olarak yapılan delme işlemlerinde makineler hasarsız ve titreşimsiz çalışmaktadır. Sulu çalışan karot makineleri hem 4m derinliğe kadar işlem yapabilmekte hem de sulu olduklarından geride kalıntı bırakmadan temiz işlemler yapmaktadır. Karotla delik açma işlemleri ayrıca sanayi tipi makinelerin sabitlenmesinde, tesisatlarda, çelik binaların ankrajlarında, numune almada, 3 metre aralığı olan yapıların arasına girilerek delik açmada, mermer ve kaya delme vs. gibi çok çeşitli alanlarda kullanılan karot makineleri, kullanıcısının elinde daha da çok iş görmektedir.

Karotçu

Nisan 10, 2016 Karot

KAROTÇU

İnşaat sektöründe betona delik açma işlemlerine karot ismi verilmektedir ve beton delme işlemleri karot makinesi ile yapılmaktadır. Karot makinesinin çalışabilmesi için de delme sehpasına ve elmas soketli bir karot ucuna ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz teknolojisi karot makinelerinde büyük bir gelişme gösterilmesini sağlamıştır ve buna bağlı olarak da karot makineleri ile her türlü delik açma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Sektörde birçok modeli bulunan karot makineleri karotçu tarafından kullanılmaktadır ve karotçunun tecrübesi, bilgisi, yeteneği çok önemlidir.

Karot makinesinin türleri vardır ve sulu veya susuz delme yapan, elektrikli, hidrolikli olmak üzere sınıflandırılmaktadır. Karot makinesini kullanan karotçu, bu makine türleri arasındaki farkı iyi bilmeli, hangi makinenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda dikkatli ve bilgili olmalıdır. Ayrıca makinenin kullanımı yapılar ve beton hakkında da bilgi ve tecrübeye sahip olan karotçu, bu yapılara uygun olarak makineyi kullanabilmelidir. Hesap bilgisi konusunda da donanımlı olması gereken karotçu bu donanımını delinecek olan betonun ayarlaması sırasında kullanmalıdır.

Betonun kalitesi ve dayanıklılığına uygun olarak bir karot ucu kullanımı gereklidir. Eğer betonun dayanıklılığına göre uç kullanılmazsa başarısız sonuçlar elde edilebilmektedir. Karotçu makinenin ucu kullanımında belli bir olgunluğa ve tecrübeye ulaşmış olmalıdır ki başarılı sonuçlar elde etmesi bu yolla mümkün olmaktadır. Delme işlemleri yatay, düşey, donatılı veya donatısız olmak üzere çeşitli olarak yapılmaktadır ve bu işlem karot delme ile herhangi bir titreme ya da hasar olmadan gerçekleştirilebilmektedir.

Karotcu

Nisan 10, 2016 Karot

KAROTCU

Karot, inşaat sektöründe yapılan delme işlemleri için kullanılan bir ifade olup bu delme işlemleri için de karot makineleri kullanılmaktadır. Tesisat deliği açarken su, elektrik veya doğalgaz gibi tesisatlar için ufak çaplı delikler oluşturulmaktadır. Binalardaki pencere, kapı, havalandırma gibi delik açma işlemleri de küçük çaplı delme işlemleri olarak yapılmaktadır. Karot makinelerini kullanan kimselere de karotcu denilmektedir.

Tabi bir de kesme işlemi yapılamayacak durumlarda karot makinelerine başvurulmakta ve kesme yerine delme işlemleri yapılabilmektedir. Karot işlemlerde yan yana olan yapılarda bu uygulamay başvurulmakta ve tıraşlamalar yapılarak da işlem gerçekleştirilmektedir. Beton delme işlemlerinde farklı çapta ve ebatta delme işlemleri yapılmaktadır. Her ne kadar beton içerisinde demir ve donatılar olsa da karot makineleri ile sorunsuz bir delme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Sorunsuz delme işlemlerinin gerçekleşebilmesi ise ancak karotcu tarafından sağlanmaktadır.

İnşaat sektöründe birçok işin kolaylaşmasını sağlayan karot makineleri, kullanıcısının tecrübe, bilgi ve uzmanlığına da ihtiyaç duymaktadır. Delme işlemleri sırasında deliğin boyutunu, çapını, betonun yumuşaklık ve sertliğini, yatay ve düşey konumu ve bu delme işlemleri sırasında kullanılacak olan karot makinesi ucunu vs. gibi ayarlamak karotcu tarafından yapılmaktadır. Özellikle küçük çaplı delik açma ve numune alma gibi işlemlerde karotcunun işini özen ve titizlikle yapması gerekir. Çünkü yapılara zarar vermeden ve çevreyi rahatsız etmeden delik açma işlemi karotcunun sorumluluğundadır.

Karot Makina

Nisan 10, 2016 Karot

DUVAR İŞÇİLİĞİNİN KOLAY YOLU

Yapı işleriyle uğraşan işletmelerin eli ağayı olmuş olan karot makinalar her türlü duvar tadilatında kullanılmaktadır. Sadece duvar kesme işlemlerini değil aynı zamanda duvar delme işlemlerini de başarıyla yapılmasını sağlayan bu cihazlar hem yerli hem de ithal olabilmektedir.

Karot makinaların özelliklerine baktığımız zaman eskinin aletlerine göre son dönemde oldukça sessiz ve hızlı çalışan aletleri görmekteyiz. Su destekli çeşitleri ile duvar kesme ya da delme esnasında etrafa toz yayılmasını engelleyen özel mekanizmalara sahip bu cihazlar uzman ekip tarafından mucizeler yaratılarak kullanılmakta. Su destekli olanı ile değil susuz olan çeşitleriyle de kesme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Üstelik susuz karot cihazlarıyla etrafa çok fazla toz yayılmasının da önüne geçilebilir. Özel testeresi sayesinde yoğun toz çıkışı olmadan duvarlarınızda gerekli kesme ve delme işlemleri yapılabilmektedir. Elektrikli, benzinli ve mazotlu türleri bulunan karot makinaları size bir nevi kullanım özgürlüğü de sunmaktadır. İlla bir elektrik kaynağına bağlı olmanızı gerektirmeyecek diğer yakıtlı türler kaba inşaat alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

Karot makina sahibi değilseniz günlük haftalık ya da aylık olarak ustasıyla beraber kiralama yapabilirsiniz. Bu sayede de evlerinizde yapılan bir tadilat ya da inşaatınızda yapılacak bir düzeltme kısa sürede çözülmüş olacaktır. Maliyetleri düşük olan bu ürünlerin kullanımı maharet istemektedir. Eğer yeterli donanıma sahip olmayan bir personel tarafından kullanılacaksa balyoz kullanılması daha sağlıklı olacaktır.

Karot Kesim

Nisan 10, 2016 Karot

YÜZEY KESMEDE HASSASİYET

Karot kesim için kullanılan cihazlar her türlü sert zeminde başta beton ve asfalt kesiminde kullanılan fonksiyonel cihazlardır. Merdiven boşluklarının ya da asansör boşluklarının kesilmesinden tutun da klimaların duvara montajı sırasında bile kullanılabilen bu alet elektrikli, benzinli ve mazotlu türleri ile hizmet vermektedir.

Sert zeminde oluşan her türlü tadilat işleminde yanınızda olan karot kesim cihazı yalnızca uzman ellerde başarılı sonuç vermektedir. Evinizde yapacağınız bir tadilatta duvarı yok etmeyi amaçlıyorsanız başvurmanız gereken ilk yapı elemanı karotçulardır. Karot cihazının titreşimleri en aza indiren yapısı sayesinde duvarınızın sadece istediğiniz bölümünde bir kesme işlemi gerçekleştiriliyor olacaktır. Ana duvarda herhangi bir zedelenme meydana gelmeden duvarınıza yeni formunu kazandırabilirsiniz. Ayrıca bu cihazı kullanan uzman kişiler herhangi kayma oluşturmadan hizmet sunmaktadırlar.

Karot cihazı ilk olarak betondan numune alınması için üretilmiştir ve silindir şeklinde numune almayı sağlamıştır. Sonrasında üzerinde yapılan çalışmalar çift taraflı testere sistemi ile geliştirilmiş ve yüzey kesme işlemlerinde de başarılı sonuç alınmasını sağlamıştır. Şu an piyasada bulunan son teknoloji karot kesim cihazları tamamen hidrolik yapıda olup herhangi bir bozukluk ya da deformasyon olmadan kesme işlemini sağlamaktadır. Ancak uzman ekip ile mümkün olan bu başarı için üretici firmalar uzun saatler boyunca seminerler vermişlerdir. Yaşam alanınıza alacağınız karot ustasında en azından bu belgenin bulunmasını isterseniz garantili sonuçla karşılaşmış olursunuz.

Karot İşleri

Nisan 10, 2016 Karot

FONKSİYONEL KAROT

Almanlar tarafından beton blokların dayanıklılığını ve güvenliğini anlamak için üretilen karot cihazı gelişen teknolojiyle farklı formlara kavuşmuş durumdadır. Silindir şeklinde beton yüzeyde açılan delikler ve bu elde edilen silindirlerin incelenmesi sonucunda yapıların güvenliliği deprem bölgesi olan ülkemizde de kullanılmaktadır. Ancak karot işleri sadece bu kadarla sınırlı kalmamıştır.

Karot cihazları üzerine araştırma yapan uzmanlar betonu delebilen bu aletin her türlü sert zemini kesebileceğini de ortaya koymuştur. Bu noktada çift yönlü testerelerle ve hidrolik yağlarla güçlendirilen cihaz karot işlerine farklı bir boyut kazandırmıştır. Artık karot deyince sadece beton bloğunda delik açma anlaşılmamakta asfalt bakım onarım çalışmalarında asfaltın bozuk yüzeyinin kaldırılmasında, apartman boşluklarının ya da pencere yuvalarının kesilmesinde de kullanılmaktadır. Su yardımıyla etrafa bu kesim işleminden kaynaklı tozun uçmasını ve kesilmeye başlayan betonun yüzey gerilimde oluşacak farklılıklar sonucu çatlamasını engellemektedir. Karot cihazı elektrik ve mazot enerji kaynakları ile ister iç ister dış mekânda her türlü kesme delme işlemlerinde yanınızda olmaktadır.

Karot işlerinin bu kadar farklılaşmasının bir diğer nedeni ise bu cihazların titreşimlerinin ve gürültülerinin az olmasıdır. Balyozla duvar kırılmasında çıkan sesi ve titreşimi hepimiz duymuşuzdur. Ancak karot cihazları bu sesleri tamamen ortadan kaldırmasa da nispeten azaltmıştır. Her türlü sert zemin kesilmesi ya da düzeltilmesi işlerinde uzman ekipleriyle karotçular her zaman sizlere hizmet sunmaktadırlar.

Karot ile Beton Delme

Nisan 10, 2016 Karot

Beton delme için karot makinesi

Beton oldukça sert yapısı nedeni ile işlem yapma imkanını kısıtlayabilir. Bu nedenle işlem yapmak için üretilen makine ile işlemler daha rahat bir şekilde yapılabilir. Delme işlemi ile beton üzerinde istenilen boyutlarda yuvarlak delikler açılabilir. Özellikle yapılarda açılması gereken delikler beton üzerinde açılması için karot ile beton delme işlemi yapılarak istenilen boyutlarda delikler yüzeye zarar verilmeden pürüzsüz bir şekilde açılabilir. Betonun kalınlığına göre makine ile delme işlemi yapılabilir.

Özellikle kalın dökülen betonlarda yapılacak olan delme işlemi daha zorlayıcı olacaktır. Bu durumda karot ile beton delme işlemi kolayca yapılarak kullanım için açılacak olan delikler açılarak hazırlanabilir. Pek çok farklı alanda dökülen betonun delinerek yuvarlak şekilde boşluklara sahip olması için kalınlığına göre bütün betonun delinmesi gerekir. Bu işlemin yapılması için karot makinesi ile beton üzerine uygulama yapılarak delme aparatı ile istenilen boyutlarda delikler açılabilir.

Beton üzerinde delme işlemi makine ile farklı boyutlarda yapılabilir. İhtiyaca göre ayarlanacak olan karot ile beton delme işlemi kısa süre içinde tamamlanır. İşlem sırasında makinenin özelliklerine göre farklı kullanım şekillerinde işlem yapılabilir. Betonun delinmesi ile kapatılan alanlarda farklı boyutlarda delikler açılarak su veya hava girişi sağlanabilir. Beton kullanımı sonrasında kuruyan betonun işlem görmesi oldukça zorlayıcı olduğundan makine buna uygun şekilde üretilerek istenilen etkinin alınması sağlanmaktadır.

Karot Firmaları

Nisan 10, 2016 Karot

KAROT FİRMALARI

Betonarme yapıların kesimi sırasında 50 cm den daha derin alanların kesimi için karot makineler kullanılmaktadır. Karot makineleri silindirik biçimde betonların delinmesi ve ihtiyaç duyulan biçimde delme, kesme işlemlerinin yapılması için tasarlanmışlardır.  Karot firmaları betonlar üzerinde karot delme ve karot kesme işlemleri uygulayarak ihtiyaçlara cevap vermektedirler.

Karot beton delme işlemleri için kullanılan makineler, yatay ve dikey konumlarda delme yapmak için geliştirilmişlerdir ve karot firmaları tarafından profesyonelce yapılacak olan işlemlerle her türlü ihtiyaca cevap verebilmektedirler. Zeminlerdeki beton çatlaklarını önlemek için derzler açmak, asansör veya merdivenler için boşluk açmak, binalardaki kapı, pencere, kanal ve istinat duvarlarının kesimi gibi işlemlerde karot delme işlemleri uygulanmaktadır. Demir donatlı veya donatsız olarak uygulanabilen delme işlemlerinde mermer, beton alanlar, granit gibi yüzeyler vs. uygulama alanlarında karot delme işlemleri yapılmaktadır. Tabi bu işlemler sırasında firmanın kalitesi, hiçbir darbe vermeden işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkmaktadır.

Karot firmaları tarafından verilen bir diğer hizmet ise karot kesme işlemleridir. Bazı yüzeylerde betonun kaldırılması gerekmektedir. bu yüzeylere zarar vermeden betonun kaldırılması için karot kesme makineleri kullanılmakta ve kesilen alan düz olduğu için de yüzeyin herhangi bir zarar görmesi söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle de herhangi bir düzeltme işlemi gerekmemektedir. Yatay ve düşey yüzeylerde uygulanan karot kesme,  betonların ve plakların kesilerek çıkarılması işlemlerine dayanmaktadır. Derz kesme makineleri ile hidrolik kesme makineleri kullanılarak bu uygulamalar kolaylıkla gerçekleştirilmektedir.

Karot Delme Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

Karot makinesi ile delme kesme işlemi

Beton üzerinde işlem yapmak oldukça zor olduğundan buna uygun olan makineler ile işlem yapılması gerekir. Beton üzerinde gerekli olması durumunda istenilen boyutlarda delikler açılarak bu şekilde kullanıma uygun hale getirildiği gibi istenildiğinde kesme işlemi ile de beton üzerinde farklı şekillerde kesim yapılarak bu şekilde uygun çalışma sonuçları elde edilir. Karot delme kesme makinesi bütün bu işlemlerin yapılması için daha hızlı ve etkili sonuçlar vermektedir.

Karot delme kesme işlemi için makinenin farklı özellikleri kullanılarak bu şekilde sonuçlar alınmaktadır. Delme işlemi için makine uygun şekilde kullanılarak bu şekilde betonun kalınlığına göre ayarlamalar ile kolayca delikler açılmaktadır. Kesme işlemi yatay veya dikey olarak betonun şekline ve konumuna uygun şekilde kolayca kullanılır. Kesme işlemi ile betonun kalınlığına uygun şekilde ayarlama yapılarak zorlu olan betonun kesilmesi sağlanır. Kesme işlemi yapılırken makinenin özellikleri sayesinde betonun yüzeyine zarar verilmeden kesme işlemi yapılır.

Karot delme kesme makinesi ile yapılacak olan işlemler sırasında makine elektrikli veya mazotlu olarak çalıştırılabilir. Makine ile uzun süre etkili olarak işlem yapılabilir. Karot makinesi ile delme işlemi yapılırken betonun kalınlığı yapılacak olan işlem için oldukça önemlidir. Makine kesme işlemi sırasında su vererek bu şekilde kesilen alanın zarar görmesini engelleyecek şekilde işlem yapacak şekilde üretildiğinden kesme işlemi daha kaliteli sonuçlar verir.

Karot Delme

Nisan 10, 2016 Karot

KAROT DELME

Neredeyse 150 senedir kullanılmakta olan karot makineleri, betonu delme işlemlerinde kullanılmaktadır ve betonu silindirik bir biçimde kesmektedir. İnşaatlarda delme işlemleri için karot makineleri kullanılır ve bu delme işine de karot delme denilmektedir. Neredeyse yapıların her aşamasında kullanılan bu delme işlemi, beton delme işlemleri için en uygun olarak tasarlanmış araçlardır.

Yatay ya da dikey her türlü sabitlenerek delme işlemi yapabilen bu araçlar, özellikle kalın ve derin yapıların delme işlemlerinde kullanılırlar ve delme işlemini istenilen her açıdan gerçekleştirirler. Bir kovana sahip olan makine, kovanın ucunda yer alan elmas uçları sayesinde delme işlemlerini hızlı, pratik ve temiz bir biçimde yapmaktadır. Tesisatlarda, kapı ve pencere açmak için, sıhhiyede, baca deliği açmada, numune almalarda kullanılabilen bu araçlarla betonarme yapıların delme işlemleri kolayca yapılmaktadır. 10 m derinliğe ve 700 cm çapa kadar delme işlemi yapılan karot delme ile her türlü ihtiyaç duyulan delikler açılabilmektedir.

Karot delme işlemlerinde makine kadar etkili olan bir diğer faktör de aracı kullanan operatör yani karotçudur. Uygulaması itibariyle profesyonellik gerektiren karot delme işlemleri, işin uzmanı tarafından yapıldığı zaman geride temiz ve pürüzsüz bir iş çıkarılmış olur. Silindirik delmeler yapan karot delme makineleri ile düzgün silindirler elde edilmesinde operatörün deneyim ve bilgisi de önemli bir faktördür. Makinenin kovanları ve elmas uçları da pürüzsüz bir delmede etken diğer faktörlerdir.

Karot Delme Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

Karot makinesi ile delme kesme işlemi

Beton üzerinde işlem yapmak oldukça zor olduğundan buna uygun olan makineler ile işlem yapılması gerekir. Beton üzerinde gerekli olması durumunda istenilen boyutlarda delikler açılarak bu şekilde kullanıma uygun hale getirildiği gibi istenildiğinde kesme işlemi ile de beton üzerinde farklı şekillerde kesim yapılarak bu şekilde uygun çalışma sonuçları elde edilir. Karot delme kesme makinesi bütün bu işlemlerin yapılması için daha hızlı ve etkili sonuçlar vermektedir.

Karot delme kesme işlemi için makinenin farklı özellikleri kullanılarak bu şekilde sonuçlar alınmaktadır. Delme işlemi için makine uygun şekilde kullanılarak bu şekilde betonun kalınlığına göre ayarlamalar ile kolayca delikler açılmaktadır. Kesme işlemi yatay veya dikey olarak betonun şekline ve konumuna uygun şekilde kolayca kullanılır. Kesme işlemi ile betonun kalınlığına uygun şekilde ayarlama yapılarak zorlu olan betonun kesilmesi sağlanır. Kesme işlemi yapılırken makinenin özellikleri sayesinde betonun yüzeyine zarar verilmeden kesme işlemi yapılır.

Karot delme kesme makinesi ile yapılacak olan işlemler sırasında makine elektrikli veya mazotlu olarak çalıştırılabilir. Makine ile uzun süre etkili olarak işlem yapılabilir. Karot makinesi ile delme işlemi yapılırken betonun kalınlığı yapılacak olan işlem için oldukça önemlidir. Makine kesme işlemi sırasında su vererek bu şekilde kesilen alanın zarar görmesini engelleyecek şekilde işlem yapacak şekilde üretildiğinden kesme işlemi daha kaliteli sonuçlar verir.

Karot Beton Kesim

Nisan 10, 2016 Karot

Beton kesme işlemi

Betonların istenildiği gibi kesilmesi için bu konuda üretilmiş olan karot beton kesim ile işlem yapılarak yüzeye zarar verilmeden sonuç alınır. Kullanılacak olan betonların farklı şekillerde kesilmesi için kullanılır. Yüzeye zarar vermeden işlem yapılmasını sağladığından oldukça kullanışlı işlem yapılmasını sağlar. Betonun konumuna göre yatay veya dikey olarak kesim işlemi yapılır. Kalınlığa göre yapılacak olan işlem farklı boyutlarda da yapılabilir. Beton kesmesi oldukça zor olduğundan yapılacak olan işlemlerin dikkatli şekilde yapılması gerekir.

Karot beton kesim için kullanılan makine ile etkili şekilde sonuçlar alınmaktadır. Farklı boyutlarda yapılacak olan kesimler için farklı özellikleri olan karot makineleri ile kesim yapılır. Beton kullanımı olan alanlarda yapılacak olan kesme işlemi karot makinesi ile yapılarak bu şekilde pürüzsüz olarak kesim yapılır. Farklı özelliklere göre yapılacak olan seçimler ile makineden daha başarılı şekilde yararlanılmaktadır. Kesme işlemi makinenin konumlandırılması ile farklı alanlarda rahatlıkla yapılır.

Karot beton kesim makinesi ile yapılacak olan kesim işlemi sayesinde betonlar istenildiği gibi kesilerek bu şekilde kullanım için hazır hale getirilir. Çalışma alanında gerekli olması durumunda elektrikli karot makinesi ile de işlem yapılabilir. Bu konuda en kaliteli makine üretimi ile daha uzun süre aynı verim ile kullanılacak seçenekler sunulmaktadır. Kalitesi sayesinde kullanacağınız karot makinesi ile kesim işlemini dilediğiniz beton üzerinde kolayca yaparak sonuç alabilirsiniz.

 

Beton delme ve kesme makinesi

Betonların istenildiği gibi kesilmesi veya delinmesi için bu konuda işlev yapabilecek makinelere ihtiyaç duyulur. Etkili sonuçlar alınması için karot beton delme kesme makinesi beton üzerinden istenilen boyutlarda kesme işlemi veya yuvarlak şekilde delme işlemi yaparak kullanım için uygun açıklıkların oluşturulmasını sağlar. Makine yüzeye zarar vermeden kesme veya delme işlemi yaptığından yalnızca istenilen alana etki ederek bu şekilde yapılmak istenilen işlemin kolayca yapılmasını sağlar.

Uygulama yapılacak olan alanda bulunan betonun kalınlığına göre ayarlama yapılarak karot beton delme kesme makinesi ile işlem kolayca yapılır. Beton kesilmesi oldukça zor olan bir alan olduğundan bu durumda işlem yapmak için karot makinesine ihtiyaç duyulur. Farklı özellikleri olması sayesinde aynı işlemleri makineyi ayarlayarak kolayca yapabilirsiniz. Elektrikli çalışan seçeneği ile elektrik gücü ile de devamlı olarak makineyi kullanabilirsiniz. Delme işlemi ile istenilen boyutlarda delikler açılabilir.

Beton üzerinden işlem yapmak oldukça zor olduğundan bu konuda işlem yapma imkanı sağlayacak şekilde üretilen karot makinesi ile istenilen işlemler kolayca yapılarak beton kullanılmak istenildiği gibi kullanılabilir. Betonlar farklı kalınlıklarda olduğundan karot beton delme kesme makinesi ile boyutuna göre ayarlama yapılarak kesme veya delme işlemi yapılabilir. Sulu olarak da çalışan makineler ile kesme işlemi yapılırken ısınan beton makineden verilen su ile ıslatılarak soğutulur. Makinenin tercihlere göre özellikleri farklı şekillerde olabilir.

 

Karot Beton Delici

Nisan 10, 2016 Karot

Beton delici makine

Beton üzerinde yapılmak istenilen kesme, delme gibi işlemleri yapmanız için karot makinesi sizlere yardımcı olmaktadır. Makine bu şekilde işlem yapmaya uygun olarak üretilmiştir. Bu sayede istenilen işlemler farklı kalınlıklarda hazırlanan beton üzerinde de etkili olmaktadır. Karot beton delici ile beton üzerinden istendiğiniz boyutlarda ve derinlikte delme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Delici başlığı ile sayesinde kısa sürede istenilen boyutlarda delikler beton üzerinde açılabilir.

Makine özellikleri sayesinde delme işlemi dışında kesme başlığı ile betonun kesilmesini de sağlar. Kullanım şekline göre farklı başlıklar ile daha etkili şekillerde kullanılabilir. Karot beton delici ile delme işlemi betonun büyüklüğüne göre kolaya yapılarak bu şekilde gerekli olduğu kadar delik beton üzerinde açılabilir. Beton yapısı gereği oldukça sert olduğundan farklı şekillerde delme işleminin yapılması pek de mümkün değildir. Bu nedenle buna uygun işlevleri ile size yardımcı olacak olan karot makinesi ile delme işlemi yapabilirsiniz.

Karot makinesi beton üzerinde uyguladığı güç ile delme işlemini yapar. Uygulama sırasında karot beton delici ile farklı boyutlarda ayarlama yapılarak delme işlemi bu şekilde farklı boyutlarda da yapılarak kullanım için uygun şekilde beton üzerinde işlem yapılabilir. Betonun dökülme kalınlığına göre makine ile ayarlama yapılarak delici etkisi sayesinde yüzeye zarar verilmeden işlem yapılarak gerekli olan delikler açılabilir. Her alanda rahatlıkla kullanım imkanı olması sayesinde makine ile kolayca işlem yapılabilir.

Karot Alma

Nisan 10, 2016 Karot

SAĞLAMLIK TESTLERİ İÇİN KAROT

Herhangi bir nedenle beton bloğunda açılacak delik işlemine karot alma denilmektedir. Daha çok dökülen betonun analizleri için beton bloğunun belirli yerlerinden silindir şeklinde delikler açılarak numune alınır. Bu numuneler yapının dayanım şartları ve mukavemeti gibi birçok veriye ulaşılmasını sağladığı için önemlidir. Ancak beton bloğunun bütünlüğünde delikler açıldığı için yani betonun yekpareliğini bozduğu için üzerinde çalışılması gereken mühendislik işidir.

Ülkemizin büyük çoğunluğunun birinci derece deprem bölgesi olduğu hepimizin malumu… Bu nedenle eskiden yapılan binalar yıkılmakta ve depreme dayanıklı binalar yapılmakta. Ancak depreme dayanıklı olup olmadığı, beton yoğunluğunun belirlenmesiyle anlaşılabilir. Bu nedenle yapılan bir inşaattan ya da köprüden daha genel tabiriyle beton kullanılan her yüzeyden karot alma işlemi yapılarak çeşitli analizler yapılmaktadır. Zor ve yüksek maliyetli bir iş olmasına karşın uzman ekiple yapılan uygulamalar en başarılı sonuçları vermektedir. Yine de yapılan bu deneysel delikleri en aza indirecek hesaplamaları yapmak hem maliyeti düşürecektir hem de betonun direncinde bir zayıflama yaratmayacaktır. Uzman mühendislik hesaplamaları sonucu belirlenen yerlerden karot almak doğru verilere ulaşmayı da sağlayacaktır.

Evinizin en hafif bir sarsıntıda yıkılmayacağından emin olmak için karot alma işleminin daha inşaatken ya da eski binalarda belediyenin yetkili personellerince yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Sessiz ve titreşimsiz çalışan bu cihazlar toplum sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmadan hizmet sunmaktadırlar.

Hidrolik Beton Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

HİDROLİK BETON KESME ALANLARI

      Hidrolik beton kesme makinesi ile demir donatlı ve donatsız betonlarda, hasarsız, tahribatsız, vibrasyonsuz, yatay, dikey ve 180 derecelik açı ile 50 cm kalınlığa kadar olan beton kesilebilmektedir. Böylelikle işinizi hızla çözüme kavuşturabilmektesiniz.  Yüzeyin tamamına zarar vermeden istenilen alanlarda ki yer kesme makinesi ile düzgün bir şekilde problemsizce kesilerek, kırma ya da vinç yardımı ile nakil yapılmaktadır. Kesilen yüzey düz bir yüzey olduğu için ekstra bir düzeltme işlemi gerektirmemektedir.

     Hidrolik beton kesme makinesinin avantajları; Darbesiz ve titreşimsiz olduğundan dolayı mevcut yapıya ve taşıyıcı sisteme zarar vermemektedir. Hızlı ve kaliteli bir kesim olanağı sağlamaktadır. Tadilat projesinin ölçülerine göre en uygun şekilde kesim olanağı sunarak, Yatay, dikey  ve düşey zeminlerde kesim yapılabilmektedir. Gürültüsüz, rahat ve pratik çalışma koşullarının yanı sıra, sevk ve taşıma koşullarına bağlı olarak büyük parça kesme olanağı sunmaktadır.

    Hidrolik beton kesme işleminin kullanım alanları; Proje değişikliklerinde, havalandırma boşlukları   şaft açılımları, tabliye tadilatları, kalın beton kesimleri, kapı ve pencere açılımları, asfalt kesimleri ve onarımı, İnşaat derzleri, kontrol derzleri, dilitasyon derzler, merdiven şaftları, döşeme, kolon, kiriş, parapet ve asansör boşluklarının kesilmesi gibi betonarme yapıların kesiminde sıkça kullanılmaktadır. Uygulama esnasında her hangi bir zarar vermediğinden dolayı geriye kalan betonarmede çatlaklar oluşmamakla birlikte, klasik yöntemlerle karşılaştırılmayacak kadar da hızlı ve sessiz bir yöntem olarak tercih edilmektedir.

Hidrolik Beton Kesme  Video

Filiz Ekme

Nisan 10, 2016 Karot

FİLİZ EKME

İnşaat sektöründe kiriş oluşturma, kolon oluşturma, inşaat temeli atma, perde beton oluşturma gibi işlemleri güçlendirmek için yapılan filiz ekme, kimyasal epoksi kartuş sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında ise inşaat, sanayi ve endüstri sektöründeki ağır makinelerin ve yüklerin çelik yapılarında da kullanılan bir işlemdir. Ayrıca uzay dış cepheleri ve çatılarda kaplamalarda da kullanılmaktadır. İskelelerin tutturulmasında, korkuluk ve işaret oluşturmada, aydınlatmalarda, reklam ankrajmanlarında, yeraltı treni ve tren raylarının döşenmesinde ve daha bunlara benzer pek çok faaliyet alanında kullanımı vardır.

Son derece güvenli olarak biline filiz ekme; gevşeme, paslanma, çözülme ve genleşme gibi sorunlara yol açmamakta ve son derece de ekonomik bir yöntem olarak uygulanmaktadır. Emniyet sağlayıcı sistemlerin montajlarında da kullanılmaktadır. Binalara güçlendirici elemanların eklenmesi amacıyla kullanılmaktadır ve binanın beton veya tuğla oluşuna göre farklı uygulamaları mevcuttur. Eski beton ile yeni betonun kaynaşmasına olanak vererek binaları sağlamlaştırmada kullanılmaktadır.

Eskiyen binaları yıkmak yerine araya yeni eklemeler yapıp güçlendirmek amacıyla uygulanan filiz ekme, eskiyen betonun içine yeni donatının monte edilmesine dayanan bir sistemdir. Eski beton üzerine açılacak olan bir delik içine yerleştirilen cam tüp ile betona bir ankraj çubuğu takılması işlemidir ve takılan çubukla demir filiz betona sağlanarak sağlamlaştırma gerçekleştirilir. Hala kullanılabilir ama hasar görmüş binalar üzerinde uygulanan bu yöntem ile emek ve enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik tasarrufa da gidilmiş olunur.

Filiz Ekimi

Nisan 10, 2016 Karot

FİLİZ EKİMİ

Beton yapılara sağlamlaştırma amaçlı olarak perde duvar koymak, yeni eleman eklemek, eski beton ile yenisinin arasına atılan çivilerle kaynak yapmak gibi durumlarda kullanılan filiz ekimi, filiz donatıları kullanılarak yapılmaktadır. Donatılar yük taşımaya yaradıkları için filiz ekiminde donatılar kullanılarak yağının güçlendirilmesi sağlanmış olmaktadır. Beton ile ara yüzeye yerleştirilen donatılar, kaynaşma sağlayarak betonu daha da kuvvetlendirmektedirler. Burada önemli olan donatı ile beton arasındaki uzunluğun eşit olmasıdır. Çünkü donatı betona yeterli gelmezse arada kaynaşma sağlanamaz ve istenilen sonuca ulaşmak mümkün olmaz.

Perde beton oluşturarak yapıları güçlendirmek adına yapılan filiz ekimi,  güvenli bir yöntem olmasının yanında; daha sonradan gevşeme, paslanma, çözülme ve genleşme gibi sorunlara da yol açmamaktadır. Yapıların yıkımı yerine onların tamiri ve bakımına olanak verdiğinden ekonomik bir yöntem olarak da uygulanmaktadır. Yapılara sağlamlaştırıcı eleman eklenmesi sistemine dayanmaktadır ve binanın yapımında kullanılan malzemeye göre farklı uygulamaları mevcuttur.

Eskiyen binalara eklemeler yaparak onları sağlamlaştırmak amacıyla da uygulanan filiz ekimi, eskiyen betonun içine filiz donatının yerleştirilmesine dayanan bir sistemdir. Eski betonla kaynaşma sağlamak için de araya delik açılır ve bu deliklere demir filizler yerleştirilerek kaynaşma sağlanır. Hala oturulabilir olan ancak darbe ve hasar bağlı olarak yıpranan yapılar üzerinde uygulanmaktadır. Bu yöntem ile emek, enerji, maliyet yönünden kazanç sağlanarak binaların kullanılabilirliği ve ömrü artırılmış olmaktadır.

Duvar Kesmek

Nisan 10, 2016 Karot

DUVAR KESMEK

Tüm beton kesme işlemlerinde olduğu gibi duvar kesme işleminde de betonun kalınlığı, yapısı ve özellikleri büyük bir önem arz etmektedir. Duvar kesmek için ilk başvurulan araç hidrolik yaylı beton kesme makinesidir. Çünkü 100 cm kadar derinliklerde en güvenilir ve temiz kesim işlemleri hidrolik yaylı beton kesme makineleri ile yapılmaktadır.  Ancak derinliği fazla olan alanlar için karot makinelerine başvurulmaktadır. Çünkü hidrolik kesiciler kalın beton kesme işlemleri için yeterli gelmemektedir.

Daha çok inşaat sırasında yapılan hataları düzeltmek, unutulan bir deliğin açılmasını yapmak, eksik gelen bir deliği daha da büyütmek için kenarlardan kesim yapmak gibi amaçlar doğrultusunda duvar kesmek gerekebilmektedir. Duvarların kalınlığı ve betonun sertliği, hangi biçimde kesim yapılacağı, donatının olup olmaması, demir olup olmaması gibi nedenler duvar kesme işlemi için farklı teknikler ve farklı araç-gereç kullanılmasını gerekli kılabilmektedir.

Beton ve duvar kesmek,  sonradan açılmaya karar verilen kapıların veya pencere açılması, onarımı yapılan binalarda fazlalıkların kesilmesi, binaların yıkımları sırasında patlatma yerine beton yapının kesilmesinin istenmesi vs. işlemler için yapılabilmektedir.  Eğer pencere veya kapılar için silindirik ve yuvarlak kesim olacaksa karot makineleri ile karot kesim yapılmaktadır. Ama düz kesimler için derz veya hidrolik raylı makine kullanılmaktadır. Bu düz uçlarla beton duvara kare, dikdörtgen, altıgen, sekizgen vs. gibi şekillerde kapı veya pencere kesimi yapılmaktadır.

 

 

Duvar Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

Duvar kesme işlemi

Duvarda işlem yapmak istenildiğinde bu konuda size yardımcı olacak makine ile istediğiniz gibi kesme işlemi yaparak bu şekilde duvarda istenildiği gibi bölmeler açılmaktadır. Duvar kesme işlemi yapılırken duvara zarar verilmeden kolayca kesme işlemi yapılarak duvar ne şekilde kullanılmak isteniyorsa ona göre ayarlanır. Karot makinesi ile kolayca işlem yapılırken bu sayede duvar daha kullanışlı bir hale getirilerek bu sayede başarılı sonuçlar elde edilir.

Duvar kesme işlemlerinde karot makinesi ile duvarda istenildiği gibi hareket edilerek bu şekilde istenilen boyutlarda kesme işlemi yapılır. Duvar üzerinde hafif olması sayesinde kolayca hareket  edilebilir. Duvara zarar vermeden işlem yapılabildiği için bu şekilde her duvar üzerinden kesme işlemi sorun yaşanmadan aynı şekilde makine ile kolayca yapılabilir. Elektrik ile çalışan makine sayesinde uzun süre aynı şekilde kesme işlemi duvar üzerinde yapılarak daha kaliteli sonuçlar elde edilir.

Duvar kesme işlemi yaparken duvarın kalınlığına göre makine ayarlanarak bu şekilde kesme işlemi kolayca yapılabilir. Duvar üzerinde yatay veya dikey olarak hareket edilerek kesme işlemi farklı şekillerde yapılabilir. Duvarda açılmak istenilen farklı boyutlardaki kesitler için bu şekilde makine ile işlem yapılması daha başarılı ve kısa sürede sonuçlar alınmasını sağlar. Yapılarda kullanılan duvarlar için bu şekilde farklı amaçlar için açılacak olan kesitler için kesme işlemi daha pürüzsüz şekilde işlem yapılabilir.

Duvar Kesimi

Nisan 10, 2016 Karot

BALYOZSUZ TADİLAT

Ülkemizde yaşayan her bir bireyin içinde gizli kalmış bir müteahhitlik hevesi vardır. Etrafınızdaki evlerin odalarının birleştirilmesi, balkonun mutfağa eklenmesi ya da pencerelerin genişletilmesi çalışmalarında bunun örneklerini mutlaka görmüşsünüzdür. Eski dönemlerde balyoz kullanılarak kırılan duvarlar artık duvar kesimi yapan aletler ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Mutlaka ki bu işlem sonucunda yine yaşam alanınız toz altında kalmaktadır ancak duvar kesme aletleri balyoz kadar çok bir toz oluşturmadan size hizmet etmektedirler.

Balyozla yapılan duvar kırma işlemleri sonucunda her zaman istediğimiz sonuçla karşılaşamayabiliyoruz. Balyozun darbesini alan duvar hiç hesapta olmayan bir noktadan kırılabiliyor ve ekstra masraflar çıkarabiliyor. Ancak duvar kesimi aletlerinin ülkemizde yaygınlaştırılmasıyla sizin istediğiniz ölçüde duvarınız kesilebiliyor. Hem de ana bir hat düzgünlüğünde. Duvar dediğimiz yapının içinde kiremitler, beton harcı, varsa yalıtım malzemeleri bulunmaktadır. Son teknoloji aletleri kullanan uzman ekip bu uğraş esnasında kullandığı özel testerelerle bütün bu beton katmanlarını bir arada kesebilme kabiliyetine sahiptir. Üstelik testeresinin çift taraflı hareket edebilmesi yer yüzeyinde bulunan parkelerine ya da döşeme malzemenize de zarar verme riskini ortadan kaldırmaktadır.

Duvar kesimi işleri uzman bir ekip tarafından kısa sürede ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilmektedir. Üstelik duvar parçaları da yine bu ekip tarafından yaşam alanınızdan uzaklaştırılacağı için temizlik konusunda da size yardımcı olacaklardır. Az masraflarla evinizde tadilat yapacağınız zaman uzman ekiplerden yardım almayı unutmayın.

Duvar Kesici

Nisan 10, 2016 Karot

DUVAR KESİCİ

Tüm beton kesme işlemlerinde olduğu gibi duvar kesme işleminde de betonun kalınlığı, yapısı ve özellikleri büyük bir önem arz etmektedir. Duvar kesme işlemlerinde ilk tercih edilen duvar kesici, hidrolik yaylı beton kesme makinesidir. Daha sonra ise karot makineleri ile duvar kesimleri yapılabilmektedir. Eğer duvar kalınlığı 60 cm derinliğinden fazla değilse duvar kesici olarak hidrolik raylı kesici kullanılmaktadır. Ancak duvar kalınlığının 60 cm derinliğinden fazla olması durumunda beton kesme makinesi yani testereler buna cevap verememekte, o zaman da karotla delik açma yöntemi uygulanarak çürütme yöntemine başvurulmaktadır.

Duvar kesici ile beton kesme ve duvar kesme işlemleri, sonradan açılmaya karar verilen duvarların ve kapıların açılması, tadilat ve bakımı yapılan yapılarda kesimi istenen betonların kesilmesi, kontrollü olarak gerçekleştirilen binaların yıkımları sırasında kesilmesi istenen beton yapının kesilip sevki gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Bazen de kapı, pencere açmanın yanında yine kapı ve pencerelerde istenmeyen alanların kesimi için duvar kesici araçlar kullanılabilmektedir. Duvarların kalınlığı, kesilecek şekil ve donatı gibi faktörlere bağlı olarak duvar kesme işlemi için farklı teknikler kullanılması gereklidir. Beton duvar kesiminin düz mü yoksa yuvarlak mı olacağı kullanılacak tekniği ve aracı belirler. Eğer yuvarlak kesim yapılacaksa karot makineleri ile karot kesim yapılmaktadır. Karotla yan yana açılan küçük delikler vasıtası ile yuvarlak bir şekil ortaya çıkarılmaktadır. Ancak düz bir kesim yapılacaksa ders makinesi veya hidrolik raylı makine kullanılır ve düz uçlar sayesinde beton duvara kare, dikdörtgen gibi şekillerde kapı veya pencere kesimi yapılmaktadır.

Duvar Delme

Nisan 10, 2016 Karot

DUVAR DELME

Tamiri ve bakımı yapılan inşaatların, hatalı yapıların, yenileme yapılmak isteyen inşaatların, genişletilmek istenen yapıların kapı ve pencerelerini açmak için yapılan işleme duvar delme işlemi adı verilmektedir. Yapılı olan duvarlarda kapı veya pencere açmak için duyulan ihtiyaçtan dolayı duvar delme işlemleri yapılmaktadır ve bu delme işlemleri derzler ya da karotlarla yapılmaktadır. Delme makinesi kadar bu işi yapacak operatör de bu hususda etken rol oynamaktadır.

Betonarme yapılarda duvarlarda kapı veya pencere oluşturmak için denenecek olan kaba yöntemler telafi imkânsız yıkımlara neden olacağı için delme işleminin doğru makine, doğru yöntem ve hassas bir biçimde yapılması gerekmektedir. Duvar delme basit bir işlemmiş gibi görünse de yapılacak bir yanlışla bütün bir inşaatın yok olmasına neden olunabilmektedir. Bu sebeple de duvar delme işlemleri için yalnızca derzler ve karot makineleri uygun bulunmaktadır.

İnşaat duvarında yapılacak olan duvar delme işleminin usta bir operatör tarafından inşaatın temel yapı taşlarına zarar vermeden, doğru ölçümler ve tespitlerle planlı bir biçimde delinmesi gerekir. Duvar delme işlemi için öncelikle yapının derinlik ve ölçüleri bilinmelidir. Daha sonra bu özelliklere uyan makine belirlenerek plan doğrultusunda delme işlemine geçilmelidir. Yanlış bir uygulama yapılan duvarın yıkılmasına neden olabileceği gibi inşaatta bulunan diğer yapılara da zarar vererek tüm inşaatta onarılamaz hasarlara yol açabilir. Bu sebeple özenli bir çalışma işle duvar delme işlemi yapılmalıdır.

Derz Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

Derz kesme işlemi

Farklı alanlarda kullanılan derzin kesilmesi işlemi için uygun şekilde üretilen makine ile kesme işlemi kusursuz şekilde yapılabilir. Derz kesme işlemi sırasında makine ile istenilen boyutlarda kesim yapılarak bu şekilde kullanıma hazır hale getirilir. İşlem sırasında makine kolaylıkla hareket edebildiğinde zorlanmadan kesme işlemi bütün tabaka üzerinde yapılabilir. Gerekli olan ölçülerde kesme işlemi ile kullanım için uygun şekilde kesme işlemi yapılırken zemine zarar verilmeden pürüzsüz sonuçlar elde edilir.

Derz kesme işlemi için tercih edilecek olan makine seçeneği farklı özelliklere göre kullanım imkanı sağlar. Benzin, mazot ya da elektrikli olarak tercihler yapılabilir. Kesme işlemi makine ucunda bulunan büyük yuvarlak kesme aparatı ile kolayca yapılabilir. Uygulama yapılacak olan alanın kalınlığına göre uygulama sırasında yüksek performansla sonuçlar elde edilir. Daha kullanışlı olması açısından benzin veya mazotlu olarak çalışan makine seçenekleri arasından seçimler yapılarak istenildiğinde kolayca taşınabilir ve farklı alanlarda da kullanılabilir.

Derz kesme işlemi ile alanda yapılacak olan kesme işlemi daha kısa süre içinde yapılarak bu şekilde alanda istenilen boyutlarda kesikler oluşturularak kullanıma uygun hale getirilir. Hafif olması sayesinde makine derz üzerinde kolayca hareket ettirilerek bu şekilde kesme işlemi daha hızlı şekilde ve kolayca yapılabilir. Makine kalitesi sayesinde daha uzun süre aynı makine ile işlem yapılarak bu şekilde kaliteli sonuçlar elde edilir.

 

Derz Kesimi

Nisan 10, 2016 Karot

BETON ESNEMESİNE ÇÖZÜM

Hazır beton kullanıp zamandan tasarruf eden inşaat şirketleri ek bir işlemle uğraşmak zorunda kalırlar. Derz kesimi olarak adlandırılan bu işlem beton zeminlerdeki yüzey gerilimini de yok etmektedir.

Beton sıvı bir malzemedir ve bu malzemenin kuruması yani donması esnasında bir miktar esneme söz konusu olmaktadır. Esneyen beton ideal olan ölçüsünden sapmış olacağı için özel aletler kullanılarak kenarlardan kesimi yapılır. Halk arasında tıraşlama da denilen bu uygulama ile beton blok istenilen boyutlara kadar küçültülmektedir. Konusunda uzman ekipler tarafından uygulanan derz kesimi şansa bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Bu kesim esnasında makinenin düzgün kullanılmaması geriye kalan ana beton plakasında çatlaklar oluşturabilir. Bu da ana beton plakanızın kalitesini olumsuz yönden etkiler. Can sıkıcı durumlarla karşılaşmamak için işin uzmanı bir ekipten yardım almakta fayda var. Avrupa standartlarında hizmet veren bu firmalar 40 cm beton kalınlığına kadar düz bir hat boyunca kesme işlemi yapabilmektedirler. Ayrıca ders kesim makineleri ile fabrika zeminlerinde drenaj ya da minik su tahliye olukları da açılmakta. Bu sayede ortamla oluşabilecek su çalışanlarınızla ve ürünlerinizle temas etmemektedir.

Derz kesimi işleri eski zamanlarda toplum üzerinde olumsuz etkisi olan uygulamalardı. Hem çıkan gürültü hem de çıkan toz birçok şikâyetlere neden olmaktaydı. Ancak gelişen teknoloji ile yenilenen bu cihazlar eskisi kadar yüksek ses ve toz yoğunluğu oluşturmadan gerekli düzenlemeleri yapabilmektedirler.

Delme Kesme

Nisan 10, 2016 Karot

Delme ve kesme işlemi

Beton gibi sert yüzeyler üzerinde kesme veya delme işlemi yaparken karot makinesi ile yapılacak olan etkili sonuçlar verilir. Delme kesme işlemi ile beton kullanım için hazır hale getirilir. Delme işlemi ile farklı boyutlarda açılacak olan delikler ile beton üzerinde kullanım için uygun şekilde delme işlemi yapılır. Yatay veya dikey olarak hareket ettirilir olan makine sayesinde kesme işlemi duvar üzerinde de rahatlıkla yapılarak duvarda istenilen boyutlarda kesimler açılarak kullanım için uygun hale getirilir.

Delme kesme işlemi yapılırken makinenin özelliklerine göre farklı şekillerde işlem yapılırken daha kullanışlı sonuçlar elde edilir. Kesme işlemi yapılırken makineden su verilerek bu şekilde alanın ısınması da önlenir. Delme işlemi alanın kalınlığına göre işlem yapılmasını sağlayarak bu şekilde etkili sonuçlar alınmasını sağlar. Beton yapısı nedeni ile oldukça sert olduğundan işlem yapılması oldukça zor olsa da karot makinesi ile daha hızlı ve kolay şekilde işlem yapılarak farklı aparatlar ile istenilen işlemler aynı şekilde yapılabilir.

Delme kesme işlemi sırasında makine elektrikli veya mazotlu olarak tercih edilirken bu sayede kullanım kolaylığı da sağlar. Yatay alanlarda yapılacak olan kesme işlemi içinde makine yatay olarak yapılabilir. Beton üzerinde delme işlemi yapılırken küçük veya daha büyük boyutlarda seçimler ve ayarlamalar yapılarak bu şekilde sonuçlar elde edilir. İşlemler sonucunda beton kullanıma uygun hale getirilir.

Beton Kırma

Nisan 8, 2016 Karot

BETON KIRMA

Daha çok binalarda ve diğer bazı hassas yapılarda kullanılan betonun kırılması sırasında kullanılan Royex kaya kırma sistemi, kaya kırma için tasarlanmış bir uygulamadır. Aslında beton dışarıdan değil, içeriden kırılmaktadır ve bu nedenle sıkıştırıcı kuvvet yerine germe kuvveti verilerek betonun denetimli patlatma ile kırılması esnasında daha verimli sonuçlar elde edilmektedir. İşlemeyen yapıların ya da yenilenen yapıların yıkımı sırasında beton kırma teknikleri uygulanmaktadır ve bu esnada çevreye rahatsızlık ve zarar vermeden kırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Döşemelere, beton duvarlar ya da betonarme herhangi bir yapıya içerden verilecek olan bir germe kuvvetinin uygulanması, beton kırma için gerekli olan kuvveti neredeyse %20 oranında azaltmaktadır.  Kentlerdeki alanlarda gürültü, ses, titretme, toz vs. gibi olumsuz faktörlerin oluşacağı göz önüne alındığında yıkım çalışmalarında patlatma veya mekanik beton yıkıcılar tercih edilmemekte. Bu nedenle de Royex gibi alternatif mikro patlatma teknikleri tercih edilmektedir. Dinamitin patlayıcı ve yıkıcı etkisine alternatif olarak geliştirilen bu teknik, beton veya kayaları mikro patlatma yani çatlatarak kırma sistemine dayanmaktadır.

Dinamit gibi yıkıcı etkisi büyük olan patlayıcılar yerine alternatif olarak kullanılan Royex, fazla gürültü ve titreşime neden olduğu için, kontrol edilmesi çok güç olduğu için her geçen gün daha az tercih edilen dinamitlerin yerini almıştır. Beton kırma işlemi çevreye duyarlı olmak adına büyük bir hassasiyet gerektirmektedir. Royex kartuşları fazla ağır olmadıklarından ve testereleme ya da kesme yaparak beton parçalarını birbirinden ayırdığından çevre hassasiyetine katkısı olan kompleks yapıdaki araçlardır.

Beton Kırımı

Nisan 8, 2016 Karot

BETON KIRIMI

Kaya kırma sistemleri uygulanırken betonun kırılması, içerden uygulanan sıkıştırıcı gerilmeye bağlı bir kuvvetin betonu çatlatmasına bağlı olarak gelişmektedir. Çevreye zarar vermemek, toz, kir ve gürültü ile çevrede rahatsızlık oluşturmamak için betonun patlayıcı kullanarak kırılması yenine mikro teknikler uygulanarak içerden gerilmelere bağlı olarak ayrıştırılması yapılmaktadır. Bu nedenle beton kırımı hassas bir iştir ve uygulayıcıların bu konuda deneyim sahibi olması gerekmektedir.

Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte beton kırımı için dinamit gibi yüksek gürültü ve büyük patlama etkisi oluşturan patlayıcılar yerine son dönemlerde daha hassas işlemler yapan mikro kırıcılar kullanılmaktadır. Beton yapıya içerden verilen germe kuvveti betonun çatlatmakta ve böylece çatlayan bloklar parça halinde yüzeye düşmektedir. Yapılacak olan detaylı incelemelerle beton kırımı için uygun olan kırıcıların belirlenmesi ve bu işi alanında uzman, deneyimli operatörlerin gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kırılacak olan zeminin kolon, kiriş, perde duvar, yığma tuğla vs. olup olmamasına göre belirlenecek olan beton kırımı tekniği sonucu kullanılacak olan araç gereçler de seçilmelidir.  Beton kırma işlemlerinde hidrolik kırıcı yardımı ile de, 1500-2500 kg ağırlığında olan bu makineler büyük yapıların kırımı için en ideal olanlarıdır, beton kırımı gerçekleştirilmektedir. Tabi burada işi yapan kişilerin kırma sırasında betonları istenilen noktaya taşıma, kırma işlemini çevreyi rahatsız etmeden ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirme, iş güvenliğini sağlama, mevcut zemine zarar vermeme gibi konularda hassas ve tecrübeli olması büyük önem arz etmektedir.

Beton Kırıcı

Nisan 8, 2016 Karot

BETON KIRICI

Dinamitleri kuvvetli patlayıcı ve yıkıcı etkilerinden dolayı beton kırma işlemleri sırasında kullanımı gün geçtikçe azalmaktadır ve bunun yerine daha az zarar veren mikro tekniklerle geliştirilmiş beton kırıcı alternatif olmaktadır. Bu mikro kırıcılar, testereleme yaparak betonu kırmakta ve betonu dışarı çıkarmaktadır. Mikro kırıcıların şarj ağırlığı ile betonarmeyi kırdığı ve ateşlendiği zaman etrafında çok az titreşimlere yol açtığı ispatlanmıştır.

Beton kırımı, operatörün isteği doğrultusunda gerçekleştiği için kırma etkisi ve yönü, sondaj deliğinin açısı, derinliği gibi konularda operatör mikro beton kırıcı kullanarak beton kırma işlemini kolayca kontrol edebilmektedir. Bu durumda bilhassa apartman, bina, ev vs. gibi büyük yapıların yıkımı sırasında büyük bir imkân sağlamaktadır. Mikro kırıcılar hassas alanların yıkımı için geliştirilmiş ideal yapılardır. Kaya kırıcı kartuşlar da patlayıcı olmadan hassas biçimde kıra işlemleri gerçekleştirmektedirler.

Patlayıcı ruhsatının alınamadığı alanlarda kırma, kesme, parçalama gibi işlemlerin yapılmasına olanak tanıyan mikro beton kırıcı, patlama basıncı düşük araçlardır.  Bu nedenle de ses, titreşim ve hava şoku yaratmamaktadırlar. Elektrikli sistemle çalışmaktadırlar ve büyük blokların kırılması sırasında avantajlı kırma işlemleri sağlamaktadırlar. Şehir içindeki her türlü inşaat kırma işlemlerinde kullanılabilirler ve aynı anda birden fazla delik için kullanılabilmektedirler. Yıkım çalışmaları sırasında kırma işlemleri için kullanıldıkları gibi enkaz kaldırma çalışmalarında da kullanımları olanaklıdır. Köprü inşaatlarında takoz kaldırma, beton çalışmalarında da yüzeyleri demirden ayırmak için kullanımları gerçekleştirilmektedir.

Beton Kesme

Nisan 8, 2016 Karot

BETON KESME

İnşaat çalışmalarında beton kesme işlemlerinde kesim yapılacak bölgeye en uygun olan teknik belirlenerek yine en uygun kesme makineleri seçilmekte ve kesme işlemi uygulanmaktadır. Mesela asfalt tamiri ya da kesiminde el makinesi kullanarak beton kesme işleminin yapılması mümkün değildir çünkü el kesme makinesi ile kesilebilecek derinliğe inilemez ve düzgün bir kesim yapılamaz. Bu sebeple de asfalt onarımı ya da kesimlerinde karot makinelerin kullanımı en doğru seçenektir.

Proje değişiklikleri, bahçe duvarlarının yıkımı çalışmaları, bina yıkımları, mimari değişimler, asfalt tamir ve kesimleri, kolon kesimi, kiriş kesimi, derz kesimi vs. gibi tüm beton kesme işlemlerinde kullanımı en uygun olan araçlar belirlenerek kesim çalışmaları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Kullanılacak tekniği betonun yapısı belirlerken, tekniğin belirlenmesi ile de kullanılacak olan araç ve gereçler belirlenmektedir. Yapının kalınlık ve inceliği, konumu, dik ya da yatay oluşu, demir donatlı olup olmadığı, betonun eski veya yeniliği vs. gibi özelliklere bağlı olarak kesim teknikleri belirlenir ve hemen ardından da araç-gereç seçimi yapılmaktadır.

Daha çok inşaat sektöründe kullanılan beton kesme makineleri; asfalt ve beton gibi sert zeminler üzerinde uygulanmakta olup öbekleşmiş olan beton yığınlarının kolayca kesilmesini sağlamakta, uygulama sırasında da çamur veya toz gibi faktörlerle karşılaşma olasılığını ortadan kaldırmaktadır. Kullanımının kolay olması ve elde edilecek verimin yüksek olmasına bağlı olarak yapıların yenilenmesi esnasında işlemleri sırasında beton kesme makinelerinin kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

BETON KESMENİN TEKNOLOJİDEKİ YERİ

    Gelişen teknoloji ve büyüyen inşaat dünyasıyla birlikte kesim işlemine artan ihtiyaçta gün geçtikçe çoğalmaktadır. Kısa sürede daha çok iş ve kaliteli iş yapılabilmesi için kesim makineleri her geçen gün geliştirilmektedir. Bu sebeple günümüzde beton kesme ve diğer tüm alanlarda kesimler gerçekleştirilebilmektedir.  En iyi ve çoğunlukla kullanılan kesim makineleri; derz kesme, halatlı kesim hidrolik kesim ve el kesme makineleridir.

Son teknoloji olan bu ürünler, beton kesme ve benzeri alanlarla beton kalınlığı fark etmeksizin yatay ve dikey şekilde kesim yapabilmektedir. Kesim aletlerinin özelliklerinden ve kullanım yerlerinden kısaca bahsedecek olursak; derz kesme makineleri elektrikli bir alet olmakla birlikte dizel ve benzinli çeşitleri de bulunmaktadır. Bu alet sadece yatay alanlarda kullanılmaktadır. İnşaat ve diletasyon derzlerinde kullanıma uygun olduğundan dolayı derz kesme adını almaktadır, beton alanlarda kullanılabilmesinin yanı sıra asfalt kesiminde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Aynı zamanda asfalt kesme makinesi olarak da bilinmektedir.

El kesme makinesi; elde kullanılabildiği için bu ismi almaktadır. Küçük kanallara açmada yardımcı bir alet olarak kullanılmaktadır. Hidrolik kesim makinesi; beton kesme  için kullanılan makineler arasında en gelişmişidir. Dübel ile sabitlenerek ray üzerinde hareket etme kapasitesine sahip bir makinedir. Testere ile yatay ve dikey alanlarda pürüzsüz kesim yapabilmektedir. Halatlı kesim makinesi; testereli kesim makinelerinin aksine halat ile kesim yapmaktadır. Diğer makineler 50 cm derinliğe kadar kesim yaparken, halatlı kesim böyle bir sınır tanımamaktadır.

BETON KESME FİRMALARI NE İŞE YARAR ?

    Önceden betonarme yapılarda çok zor olan, aşırı gürültülü ve betona zarar veren uygulamalar artık beton kesme firmaları sayesinde sağlanan makineler ile ,çok kolay, hızlı, betona zarar vermeden, sessizce yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple de inşaat sektöründe bu firmalar büyük önem kazanmış ve çok hızlı bir şekilde yayılmaktır. Türkiye genelinde bir çok ilde bu firmalara rastlanmaktadır.

     Beton kesme firmaları bir çok alanda ihtiyaçlara cevap vermektedir. İhtiyaç duyulan alanlar ise şu şekildedir; İnşaatınızda betonda istenmeyen bir alan olduğu takdirde,bunu ortadan kaldırmak için . Balyozla kırıp dökmeden, sessiz ve temiz bir şekilde halletmek için bu firmalardan destek alınmaktadır. Bunun yanı sıra, İnşaatınızın beton duvarında kapı yahut pencere açma ihtiyacı duyduğunuzda, bu firmaların göndereceği usta karotçular sayesinde ,Kısa zamanda işiniz yapılacaktır. Ayrıca zaman tasarrufu dolayısı ile de karot ekonomik fiyatlarla hizmetinize sunulmaktadır.

     Bununla birlikte beton kesme firmaları, Bina yıkım işlerinizde ve Binaya şekil veren çalışmalarda çok güzel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Kalorifer, su tesisatı vs. döşeyeceksiniz. Beton delme işleri için yine bu firmalar imdadınıza yetişmektedir. Aynı zamanda, binanızda deprem testi için kolonlardan silindir şeklinde parça alınması gerektiğinde beton kesme firmalarının göndereceği Karot makinesi ile usta bir operatör sizin işinizi görecektir. Yani bu firmalar sayesinde kırıp dökmeden , tozu dumana katmadan daha düzgün, pürüzsüz ve hasarsız yapılar elde edilmektedir.

Beton Kesimi

Nisan 8, 2016 Karot

BETON KESİMİ

Beton kesiminde farklı birçok yöntem uygulanabilmektedir. Beton kesimi sırasında en çok dikkat edilmesi gereken ise gelişmiş teknolojilerin kullanılarak beton keserken yapıya zarar verilmemesidir. Beton kesme uygulamaları arasında en çok tercih edilen ve en sık kullanılanları derz ile beton kesme, hidrolik raylı beton kesme, halatlı beton kesme ve karot ile beton kesme yöntemleridir. Beton kesimi sırasında betonun yapısına göre bu yöntemlerden uygun olanı kullanılmaktadır ve beton kesme uygulamalarında kullanılan yöntemin teknik özelliklerinden anlayan, buna uygun makineleri kullanabilen operatörlerin olması şarttır.

Beton kesimi sırasında bazı kurallar vardır ve kesimin nasıl yapılacağı kesilecek betonun yapısına bağlıdır. Beton yapının donatlı olup olmaması, kesimin düz mü ya da yuvarlak mı olacağı, yine beton yapının yatay veya dikey oluşu gibi faktörler betonun nasıl kesileceği hakkında yönlendirici olan etkenlerdir. Beton kesimi, kesim teknikleri ihtiyaca göre uygun teknik belirlenerek ve uygun makineler kullanılarak yapılır. Hassas bir konu beton kesim işleri, yapılacak bir yanlışla telafi olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Tüm alt yapıyı etkileyecek bir hata, daha sonra yapının yeni baştan inşasını gerektirebilmektedir.

Beton kesim fiyatlarının belirlenmesinde bazı faktörler etkili olmaktadır. Beton kesimi fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar; beton kesimi yapılacak alanın mesafesi, iş yoğunluğu, kesimi yapılacak olan yapının özelliği ve uygun teknik, makine, araç-gereç kullanımı, işin profesyonellik gerektirip gerektirmediği, yapının özelliği ve kesimin düz-yuvarlak oluşu gibi unsurlar temel belirleyicilerdir.

Beton Derz Kesimi

Nisan 8, 2016 Karot

BETON DERZ KESİMİ

Derzler beton zeminlerin sürekliliğini sağlayan aralıklardır ve çok tabakalı döşemelerde aralara yerleştirilmiş çatlakları ifade etmektedir. İnşaatı kolaylaştırmak ve çatlamalara yol açacak gerilimleri azalmak amacı ile döşemelere yerleştirilmektedirler. Zeminin çeşitli plaklara bölünüp aralara konulan çatlaklar yapım derzleridir ve bu derzler donatsı az ya da hiç olmayan alanlarda gerilmeleri azaltmaktadır. Asma döşemelerin çoğunda bulunurlar ve sorunsuz olmaları için işçiliğin çok iyi ve kaliteli olması gerekmektedir. Derzlerin olduğu alanlarda tekerlekli araç geçmesi gerilmeleri artırarak yapımda sorun yaşatabilmektedir. Beton derz kesimi belli bir deneyim ve profesyonellik gerektirmektedir.

Demir donatılı ve donatısız alanların beton yüzeylerden çıkarılması, tamiratı gibi yapı değişiklikleri beton derz kesimi ile yapılmaktadır ve kesim sırasında beton yapının tümünün zarar görmesi söz konusu değildir. Bu nedenle de daha sonradan bir düzeltme işlemi gerekmemektedir. Derz işlemleri ancak 40 cm derinliğe kadar yapılabilmektedir ki 40 cm den fazla derinliklerde karot ile kesimler yapılmaktadır.

Beton derz kesimi işlemleri asfalt kesim ve tamiratları, merdiven boşlukları, havalandırma boşlukları, şayt açılımları, inşaat derzleri, diletasyon derzleri, kontrol derzleri, yağmurluk ve su kanalları vs. gibi işlemler sırasında kullanılmaktadır. Farklı zamanlarda dökülmüş olan döşemeleri birbirinden ayırmada kullanılan bu yöntem, betonun sertleşmesinden sonra yanındaki plağın betona dökülmesi ile oluşmaktadır. Asıl amaç döşeme yapımını kolaylaştırmaktır ama bunların gerilmeyi azaltıcı özellikleri de bulunmaktadır.

 

 

 

Beton Delme

Nisan 8, 2016 Karot

BETON DELME

İnşaat çalışmaları sırasında duyulan beton yapıların delme işlemleri beton delme makineleri ile yürütülmektedir. İhtiyaca göre küçük veya büyük delikler açılması amacıyla beton deliciler kullanılmaktadır. Bazen de düz, yuvarlak, kare, dikdörtgen, altıgen veya silindirik delikler açılması gerekebilmektedir. Beton delme işinde delinecek olan yapının özelliğine, delme işleminin şekline ve ihtiyaca göre kullanılacak olan makinenin ve özellikleri de farklılık göstermektedir.

Delinecek olan betonun kalınlığına, yapısına, özelliğine ve tazeliğine göre makine belirlenmektedir. Çok derin ve kalın olmayan beton delme işlemleri için derzler yeterli olabilirken, derinliği ve kalınlığı fazla olan betonarme yapılardaki beton delme işlemleri için derzler yeterli gelmemektedir. Bu tür kalın yapıların delme işlemleri için karot delme makineleri kullanılmaktadır. Ayrıca derzlerle düz olan delme işlemleri yapılırken, karot delme makineleri ile daha çok yuvarlak ve silindir şeklindeki delme işlemleri yapılmaktadır.

Beton delme işlemleri tesisat döşemelerinde boru geçecek yerlerin delinmesi için yapılacağı gibi; kapı ve pencere açma işlemlerinde olduğu gibi daha büyük deliklerin açılması için de uygulanabilmektedir. Beton delme uygulamaları betonların kesilmesinin çok zor olduğu ya da beton kesme işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği durumlarda yapılmaktadır. Derz makineleri ile yapılan ve karot makineleri ile yapılan olmak üzere beton delme işlemleri iki şekilde sınıflandırılmaktadır. Betonun kalınlık ve sağlamlığından kaynaklanan farklardan dolayı kullanılacak olan makineler ve işçilik de farklılık göstermektedir.

 

Asfalt Kesme

Nisan 8, 2016 Karot

ASFALT KESME

Yeni yolların, pist ve otobanların yapımlarının artmasından dolayı asfalt kesme işlemlerine duyulan ihtiyaç da artmış, asfalt kesme işlemleri için de kesici testereler geliştirilmiştir. Elmas uçlardan oluşan ve dairesel bir yapısı olan asfalt testeresi ile kesilmesi planlanan alan tam olarak ölçülere uygun biçimde kesilip çıkarılmaktadır.  Çevre temizliğinin sağlanmasına yönelik olarak havalı olarak çalışan beton ve asfalt kesicilerinin yerini alan elmas uçlu testere, her türlü yol inşaatında kesme işlemlerinde kullanılabilmektedir.

Daha çok yol onarım çalışmaları esnasında kullanılan kesiciler, her türlü derz ve beton kesme makinesine uygun olarak üretilmektedirler. Yol çalışmaları esnasında asfalt kesme işlemleri için kullanılan derz makinelerinin içerisinde yer alan bir motor vardır ve elmas uçlu testere dönerek kesilecek olan beton zemini veya asfaltı kesmektedir.  Makinenin özelliklerine bağlı olarak ve elmas ucun badına bağlı olarak derzler her türlü kalınlıktaki asfaltın kemsine imkân vermektedir. Kesme işlemini düzgün bir biçimde yapan bu testereler, ihtiyaç duyulan alanda düzgünce kesme işlemi yaptığından ihtiyaç dışındaki alanlarda herhangi bir çatlama ya da deformasyona yol açmazlar.

Zemin kalkmalarına izin vermeyecek düzgünlükte ve standartta kesme işlemi yapan asfalt kesme testereleri, kullananın tecrübe ve donanımına bağlı olarak asfalt kesme işinin çok düzgün olmasına olanak sağlamaktadır. Yeni yol yapımı sırasında ve eski yolların, pistlerin onarım çalışmaları sırasında büyük kolaylıklar sağlayarak işlemlerin kısa sürede ve hızlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktadırlar.

Beton Kesici

Ocak 26, 2016 Karot

BETON KESİCİ

Mimari değişikliklerde ve proje değişikliklerinde başvurulan beton kesme işlemlerinde, farklı özelikteki beton kesici kullanılmaktadır. Hidrolik kesim, derz kesim, halatla kesim ve el kesme makinesi ile kesim olmak üzere farklı kesim araçları ile beton kesme işlemleri yapılmaktadır ancak bu araçlarla kısa mesafelerdeki, fazla derin olmayan kesimler yapılmaktadır. Derinliği fazla olan alanlarda ise karot kesim yapılmaktadır.

Hidrolik kesim makinesi, yatay ve dikey alanlarda beton kesiminde kullanılan raylı bir sistem olup daha çok düz kesimler için kullanılmaktadır. Bina duvarı kesimi, bahçe duvarı kesimi, parapet kesim gibi kesimlerde kullanılan bu araç, daha çok kaliteli kesimler yapılırken kullanılmaktadır. Bir diğer beton kesici derz kesme makinesi, inşaat ve asfaltlarda gerilmeleri azaltmak için oluşturulan derzlerin kesiminde kullanılmaktadır. Benzinli, dizel ve elektrikli olabilen bu araçlar, sadece yatay alanların kesiminde kullanılmaktadır. Kullanımı ustalık isteyen bu araç asfalt onarımı, su kanalı açma, asfalt kesme ve 50 cm derinliğe kadar beton kesme gibi işlemler için kullanılmaktadır.

Kesimin derinliği 50 cm den fazla ise bu kez beton kesici özelliği değişmektedir. Bu tür derin alanların kesiminde kullanılan beton kesici halatlı kesim makinesi, adından da anlaşılacağı üzere halat ile kesim yapan bir araçtır. Çok kalın betonların kesiminde kullanılan araç, kolon kesimlerinde özellikle çok faydalı olmaktadır. El kesme makinesi ufak çaplı olup daha çok yardımcı makine sıfatındadır ve elle taşınıp yine elle kesim yaparken kullanılmaktadır.

 

Beton Delme Kesme

Ocak 26, 2016 Karot

BETON DELME KESME

İnşaatların nerdeyse tamamında beton delme ve kesme uygulamaları yapılmaktadır.  Bugünün teknolojisi ile beton delme kesme işlemleri için geliştirilmiş olan makinelerle ise delme ve kesme işlemlerini yapmak hem çok pratik hem de çok kolay olmaktadır. Makinelerin gelişmişliğine bağlı olarak delme ve kesme işlemleri hem çok profesyonelce hem de çok modern bir şekilde gerçekleşmektedir.

Beton delme kesme işlemleri sırasında birbirinden farklı yöntemler ve farklı makineler denenmektedir. Farklı özellik ve işlevlere sahip olan makineler sayesinde yapılarda ihtiyaç duyulan delme ve kesme işlemleri için alternatif çokça olmakta ve işlemler düzgün bir biçimde yapılmaktadır. Beton kesme işlerinde halatlı kesim makineleri, derzler, el kesme makineleri, hidrolik raylı kesme makineleri kullanılarak kesilecek betonun kalınlık ve büyüklüğüne göre bu makinelerden uygun olanı seçilmektedir. Tel gerdirme sistemi ile çalışan halatlı makine ile 50 cm üstündeki alanlarda kesim yapılmaktadır. 40 cm kadar olanlarda da hidrolik raylı makineler tercih edilmektedir. Derz kesme ve asfaltlarda derzler kullanılırken, daha küçük çaplı kesimlerde el kesme makineleri kullanılır. Ancak kesmenin zor olduğu durumlarda karot makinelerine başvurulmaktadır.

Beton delme kesme işlemlerinde delme işlemleri için ise iki seçenek vardır. ya derzlerle ya da karotlarla delme işlemleri yapılabilmekte, inşaatın özelliği ve kesimin özelliğine bağlı olarak bu işi makineden uygun olanı ile delme işlemleri yapılmaktadır. Düz kesimlerde derzler, yuvarlak ve derin kesimlerde karotlar kullanılmaktadır.

Beton delme kesme işlemlerinde kenanlar olarak ekip ve ekipmanlarımız tüm detayları ile yılların getirmiş olduğu tecrübeleri ile siz değerli müşterilerine aktarmaktadır.

Karot, beton delme,kesme ve kırma işlemleri ile makina ve teçhizatları değerli zamanınızdan işin temizliğinden ve yorulmadan kırma ve kesme işlemlerini yapmaktadır.

 

Karot Delici

Ocak 26, 2016 Karot

DUVAR DELMENİN KOLAY YOLU

Beton delme işlemleri çıkardıkları gürültüler yüzünden keski tarzı aletlerle artık yapılmamaktadır. Bunun yerine beton delme işlemleri karot delici aletleri ile yapılmalıdır. Bu noktada işinde uzman bir ekip ile görüşüp keşif yaptırmanız ve işe öyle başlatmanız daha sağlıklı sonuç verecektir.

Yeni yapılan binalarda ya da eski binaların tadilatında sıkça karşılaşılan beton delme işlemi nispeten daha sessiz çalışan karot makinası ile yapılması halinde daha başarılı sonuca ulaşmanız mümkün olmaktadır. Uzman ekip öncelikle su ve elektrik tesisat projelerini inceleyerek delinecek alanda herhangi bir sürprizle karşılaşmanızı engeller. Sonrasında her kalınlıkta duvar özel basınçta su püskürtülerek delinir. Su püskürtülmesi hem betonun delinmesi sırasında oluşacak tozu engeller hem de betonun yüzey gerilimini yok eder. Bu sayede ana parçada çatlak ya da kırığa neden olmadan itina ile delme işlemi gerçekleşmiş olur. İşinde uzman ekiple çalışmanız halinde çalışan personelin önce iş güvenliğini baz alarak karot delici cihazını düzgün bir şekilde sabitlediği akabinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmaya başladığını görürsünüz.

İnşaatınızda ya da evinizdeki tadilatta ihtiyaç duyabileceğiniz bir duvar delme işini işinin uzmanı karot delicilere devretmeniz daha sonrasında oluşacak baş ağrınızı engelleyecektir. Ayrıca bu arkadaşlar piyasa standartlarında ücret almakta herhangi bir fahiş fiyat uygulaması yapmamaktadırlar. Riskli bir işlem olan duvar delme işlemi işinin ehli kişiler tarafından evinize zarar vermeme garantisi ile kısa sürede yapılmaktadır.

 

Ankraj

Ocak 22, 2016 Karot

Filiz ekme, ankraz  sonradan yapılacak ek bir uygulamanın önceden yapılmış olan bölüme tutturulması,saplanması veya bağlanması anlamına gelen filiz ekme ankraj bu işin mühendisce söylemidir.

Karot Kesme

Ocak 22, 2016 Karot

Beton kesme işlemi

Beton üzerinden işlem yapmak için karot makinesi etkili sonuçlar vermektedir. Kesme veya delme gibi işlemleri istediğiniz de karot makinesi ile rahatlıkla yapabilirsiniz. Betonun karot kesme makinesi ile istenilen boyutlarda kesimi yapılabilir. Kesme işlemi yapılırken yüzeye zarar verilmeden istenilen boyutlarda kesim yapılarak bu şekilde kullanıma uygun hale getirilir. Makine özelliklerine göre kesim işlemi sırasında su ile betonun daha rahat kesilmesini ve yüksek ısının azaltılmasını sağlar.

Karot kesme makinesi ile yapılacak kesim sayesinde beton farklı şekillerde kesilerek kullanılabilir. Betonun durumuna göre yatay veya dikey olarak makine ile kesme işlemi yapılabilir. Makine farklı alanlarda ve farklı kalınlıklarda hazırlanan betonun kesilmesi için etkili şekilde sonuçlar verir. Kolay hareket ettirilebilir olması sayesinde kullanımı da oldukça kolaydır. Uyguladığı güç ile betonun sorunsuz şekilde kesilmesini ve bu şekilde yüzeyin pürüzsüz olarak hazır hale getirilmesini sağlar.

Karot kesme makinesi ile yapılacak işlem için betonun kesilmesi ile farklı amaçlar ile kullanılmasını sağlar. Farklı başlıklar kullanılarak kesme işlemi dışında delme işlemi de yapılabilir. Beton ile işlem yapılan her alanda bu makine ile etkili şekilde çalışmalar yapılarak bu şekilde sonuçlar elde edilir. Betonun konumuna göre makine farklı şekillerde kesme işlemi de yapabilir. Özellikle yatay olarak işlem yapması sayesinde duvarda da kesme işlemi makine ile zorlanılmadan kısa sürede kolayca yapılabilir.

Karot Beton Delme

Ocak 22, 2016 Karot

KAROT İLE BETON DELME İŞLEMİ

       Çeşitli amaçlarla, yapılarda karot makinesi yardımıyla delme işlemine beton delme işlemi denilmektedir. Karot beton delme işlemi , yatay ve düşeyde donatılı yahut donatısız her türlü betonda, titreşim olmaksızın yapılabilmektedir. 16mm çaptan başlayıp, 500mm çapa kadar beton delme işi yapılmaktadır ayrıca  belirli çaplarda 10m derinliğe kadar beton delinebilmektedir. İsteğe bağlı şablon ile tam merkezinden beton delme yapılabilmektedir.

      Karot beton delme tekniği en çok küçük ebattaki açılımlarda, tesisat deliklerinin açılmasında, depremde zarar görmüş binalardan numune alınmasında kullanılmaktadır. Bunlar dışında beton kesme makinesinin kurulmasına imkan olmadığı açılımlarda da  karot makinesi kullanılmaktadır.  yan yana delikler açılarak tıraşlama yöntemiyle istenilen ebatlarda beton delme işlemi yapılmaktadır. Beton içerisinde bulunan donatı, beton delme işlemi esnasında makineyi zorlamadan delme işi yapılmaktadır.

      Karat beton delme işleminde, karot makinesi çalışırken titreşim yapmaz ve sıfır zararla beton delinir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bugün karot makinesi ile o işin aparatı kullanarak 4m derinliğe kadar beton delinebilmektedir. Karot makinesi su ile çalışmaktadır. Bu sebeple uygulama yapılan alanda çevre temizliği için önlem almak faydalı olacaktır. Karot makinesinin kullanıldığı diğer bir  alan da, makinelerin çalışacakları yere kolaylıkla sabitlenebilmektedir. Zemine yahut perdeye bağlanacak her türlü makine ve malzemelerin şablonlu delikleri karot makinesi ile delinebilmektedir. Bunun yanı sıra çelik konstrüksiyon binaların unutulan ankrajlarının delikleri  de yine karot makinesi ile delinmektedir

 

Karot, Betonu düzenli hızlı ve temiz bir şekilde kesme işlemine sulu bir şekilde dilenirse ihtiyaca göre hidrolik beton kesimi ile hızlı ve engelsiz bir şekilde işlemlerimizi yapmaktayız.

Karot Fiyatları

Ocak 22, 2016 Karot

Karot Fiyatları

Karot delik delme, Karot duvar kesme, perde beton kesme fiyatları hakkında gelen bilgiye ulaşabilirsiniz.

Karot Nedir ?

Aralık 28, 2015 Karot

Bu yazımızda sizlere Karot’u bilmeyenler için en alt düzeyden anlatacağız.

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful